تصویرگران پویا اندیش
22580505 | 22580505 | 22587587

طراحی الگوی دامن راسته

  06 بهمن 1399 17:06
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5

طراحی الگوی دامن راسته

طراحی دامن راسته به روش مولر
طراحی دامن راسته به روش مولر نسبت به باقی متد ها اصولی تر بوده و تن خور بهتری دارد. با تصویر گران پویا اندیش همگام و همراه باشید تا علاوه بر آموختن یک هنر به راه اندازی کسب و کار شخصی خود بپردازید.


لوازم مورد نیاز برای الگوسازی

گونیای مولر
کاغذ الگو – کاغذ برش
خط کش بلند
سانتیمتر
چند رنگ خودکار یا ماژیک

چگونگی طراحی الگو دامن راسته به روش مولر

1-3: خط عمودی در سمت چپ کاغذ الگو به طول قد دامن رسم کنید.
1-2:  از نقطه 1 بلندی باسن را اندازه گرفته و علامت بزنید.
از نقطه 1 و 2 و 3 خط عمودی را به طول نصف دور باسن + 1 الی 2 سانتیمتر گونیا کنید.
1 الی 2 سانتیمتر برای آزاد تر بودن دامن است که بسته به ضخامت پارچه تشخیص داده می شود.اگر پارچه شما ضخیم باشد یا قصد دارید برای دامن آستر بدوزید پیشنهاد میکنیم که حتما 2 سانتیمتر آزادی را در نظر بگیرید.
2-5:  نقطه وسط 2-4
از نقطه 4 و 5 خطوط عمودی به سمت بالا و پایین رسم کنید. بدین ترتیب نقاط 6،7،8،9 حاصل میگردد.
6-10: از نقطه 6، 1 سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و از همین نقطه خط کوتاهی به موازات خط 1-8 بکشید.


چگونگی محاسبه اندازه ساسونها در دامن راسته

اندازه ساسون ها از اختلاف دور باسن و کمر بدست می آید. دو روش برای بدست آوردن اندازه ساسون های وجود دارد. ساده ترین و کم خطاترین روش محاسبه ساسونها، مشخص کردن نقطه 11  روی خط 1-8 است.
روی خط 1-8 اندازه 1/2 دور کمر +1 را علامت بزنید. این نقطه را نقطه 11 نام گذاری کنید.
فاصله مابین 8-11 را اندازه گیری و یادداشت نمایید. این عدد همان میزان اندازه ساسون هاست.
روش دوم محاسبه اندازه ساسون ها
نصف دور کمر +1  = 70 +1 =36
نصف دور باسن + 1 – 36 = 52-36 = 16


تقسیم بندی ساسون ها

تقسیم بندی ساسون ها در متد مولر کار نسبتاً پیچیده است و بسته به اندام تقسیم بندی متفاوتی دارد. در اندامهای نرمال که باسن بزرگ، شکم برجسته یا گودی کمر ندارند، نصف مقدار بدست آمده در درز بغل و ۱٫۵ الی ۲٫۵ سانتیمتر در ساسون پیش و باقیمانده در یک یا دو ساسون پشت اعمال می شود.
پس برای دامن سایز ۴۰ با ۲ سانتیمتر آزادی در باسن تقسیم بندی ساسون ها به صورت زیر خواهد بود.
16 /2 = 8 مجموع پنس پهلو
8 / 2 = 4 + 0.5 = 4.5 پنس پهلو در پیش
8 / 2 = 4 – 0.5 = 3.5 پنس پهلو در پشت
16 / 2 = 8  مجموع ساسون های پشت و پیش
2.5 اندازه ساسون پیش
8 – 2.5 = 5.5 مجموع ساسون های پشت
اندازه ساسون بزرگتر = 3  و اندازه ساسون دوم = 2.5

رسم الگو

رسم الگو را از درز بغل شروع می کنیم. از نقطه 10 روی خط افقی کشیده شده، 4.5 سانتیمتر به سمت راست اندازه بزنید.
به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 8-6 وصل کنید.
از نقطه 10 روی همان خط افقی 3.5 سانتیمتر به سمت چپ اندازه بزنید.
به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 1-6 وصل کنید.

مرحله 2

در درز بغل پیش 1 سانتیمتر بیشتر از درز بغل پشت کم می کنیم تا درز بغل روی بدن صاف قرار گیرد. زیرا اگر تقسیم بندی یکسان انجام دهیم ساسون عمیق تر قطعه پشت درز بغل را به طرف پشت می کشد.
از نقطه 5، 3 سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و به کمک قسمت منحنی گونیای مولر انحنی درز بغل را بکشید.

طراحی ساسون های پیش و پشت

از درز پهلو  روی لبه بالای دامن به اندازه 6 الی 8 سانتیمتر به سمت داخل علامت بزنید. این نقطه مرکز ساسون پیش است.
این مقدار برای سایزهای کوچک 6 و برای سایزهای بزرگ 8 سانتمیتر خواهد بود.
نصف اندازه ساسون پیش را  در دو سوی این نقطه علامت بزنید.
از مرکز ساسون خطی عمود بر لبه دامن (خط سبز) به طول 8 الی 10 سانتیمتر بکشید.
اگر اندازه ساسون 1.5 سانتیمتر بود ارتفاع 8 سانتیمتر و اگر 2.5 سانتیمتر بود ارتفاع ساسون 10 سانتیمتر باید باشد.


اندازه ساسون پیش بسته به اختلاف بین کمر و باسن، می تواند 1.5، 2 یا 2.5 سانتیمتر باشد. اگر اندازه باقی مانده برای ساسون پیش کمتر از 1.5 سانتیمتر بود به جای ساسون پیش این مقدار را باید از درز پغل پیش باید کسر کنید.
طراحی ساسون پشت دامن راسته
از نقطه 8، 5 الی 7 سانتیمتر به سمت داخل رفته و علامت بزنید. این نقطه شروع پنس بزرگ پشت است.
از همین نقطه به اندازه ساسون بزرگ پشت (3 سانتیمتر) به سمت داخل علامت بزنید.
مرکز ساسون را علامت بزنید.
از مرکز ساسون خطی به طول 13 الی 15 سانتیمتر بکشید.
ارتفاع ساسون بسته به بلندی باسن، قد افراد، و اندازه ساسون متغیر است. اگر اندازه ساسون بیشتر از 3 سانتیمتر و قد فرد بلند باشد ارتفاع ساسون باید 15 سانتیمتر کشیده شود.
دو لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید

.
برای طراحی پنس دوم از انتهای ساسون تا در بغل را با سانتیمتر به صورت ایستاده اندازه گرفته و نقطه وسط آن را  علامت بزنید. این نقطه وسط ساسون دوم پشت است.
نصف اندازه ساسون دوم را در دو سوی این نقطه علامت بزنید.
از نقطه مرکز این ساسون خطی عمود بر لبه بالای دامن (خط سبز) به طول 11 الی 13 سانتیمتر بکشید.
دو سوی لبه ساسون را به این نقطه وصل کنید.
طراحی لبه بالای دامن
طراحی الگوی دامن راسته تقریباً تمام شده تنها کار باقی مانده طراحی مجدد لبه بالای دامن است.
با دقت ساسون ها را روی الگو ببندید. برای این کار یک لبه ساسون را تا کنید و  انگشت اشاره دست راست را روی نوک ساسون قرار دهید و سپس لبه تا شده ساسون را روی لبه دیگر قرار دهید.
در حالی که ساسون ها بسته است به کمک قسمت منحنی گونیا مولر، انحنی لبه بالای دامن را دوباره بکشید. ( خط قرمز)
در حالی که ساسونها بسته است لبه بالای دامن را قیچی کنید. به این ترتیب الگوی شما آماده است.


تصویرگران پویا اندیش به شما توصیه میکند تا علاوه بر شرکت در کلاس های ویژه خیاطی ما حتما تمرینات لازم را انجام دهید. برای آشنایی با نحوه دوخت و انجام یک دوخت حرفه ای در کلاس های تصویرگران پویا اندیش شرکت نمایید.

 این پست را به اشتراک بگذارید
header icon خوشحال میشویم پاسخگوی سوالات شما باشیم
امتیاز شما به این مقاله :