تصویرگران پویا اندیش
22580505 | 22580505 | 22587587

آموزش خیاطی به روش مولر

  15 فروردین 1400 12:45
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5

آموزش خیاطی به روش مولر

سالیان سال است که سبک های متعددی در حوزۀ خیاطی آمد و شد کرده اند. بالطبع، هر کدام از سبک های جدید، تا حد زیادی به فکر برطرف کردن ایرادهای سبک های پیش از خود بوده اند. در این میان، از کشور آلمان، سبکی به نام «مولر» ظهور کرد و حیطۀ خیاطی را در سراسر جهان، تحت تاثیر قرار داد. متد مولر از دقیق ترین متدهای خیاطی به شمار می رود و کار حاصل از آن بسیار خوش فرم و دقیق خواهید بود. امروز، این روش دقیق در سراسر جهان کاربرد دارد و بسیاری از خیاطان و علاقه مندان به خیاطی به فکر یادیگری آن هستند. در این مطلب، به آموزش خیاطی به روش مولر خواهیم پرداخت. با تصویرگران پویااندیش همراه باشید!


برای خیاطی به روش مولر به چه ابزاری نیاز داریم؟

برای شروع خیاطی، پیش از هر چیزی، باید به فکر تهیۀ ابزارهای مربوط به آن باشید. برای خیاطی به روش مولر به این ابزارها نیاز خواهید داشت:
متر، نخ، نخ کوک، سوزن، سوزن ته گرد، سوزن نخ کن، صابون خیاطی، کاغذ الگو، بشکاف (برای جادکمه و شکاف دادن درزها)، قیچی نخ چین، قیچی مخصوص برش کاغذ (برای برش زدن الگو)، قیچی مخصوص پارچه، رولت (برای ترسیم رد روی پارچه یا کاغذ)، چسب نواری (برای چسباندن قطعات مختلف الگو)، خط کش، گونیا (برای ترسیم زوایا)، خط کش مولر (برای ترسیم قسمت های قوس دار)، پیستوله (برای ترسیم قسمت های هلالی شکل)، چرخ خیاطی و در آخر، اتو، اتوی سرد و میز اتو.


اندازه گیری به روش مولر

همان طور که گفتیم، لباس های حاصل از روش مولر، بسیار متناسب و دقیق هستند؛ اما دلیل این تناسب و دقت چیست؟ بله، متد اروپایی مولر، سبک اندازه گیری مختص به خودش را دارد. در این قسمت، باید قسمت های لازم را با دقت تمام اندازه گیری کنید، سپس با استفاده از فرمول های مخصوص روش مولر، اندازۀ دیگر قسمت ها را محاسبه و در نهایت، همۀ اندازه ها را روی کاغذ الگو پیاده کنید.
در اندازه گیری به روش مولر، ابتدا باید این قسمت ها را اندازه بگیرید:
-بلندی قد
-دور کمر
-دور سینه
-دور باسن
-کارور پشت (دست ها باید رو به پشت و روی باسن باشند.)
-قد آستین (از سرشانه تا مچ دست را اندازه بگیرید. در ضمن، یادتان باشد که برای اندازه گیری قد آستین، نباید دست کاملاً صاف باشد، بلکه آرنج باید کمی خم باشد.)
-قد بالاتنۀ پشت (از اولین مهرۀ گردن تا خط کمر)
-قد بالاتنۀ پشت تا باسن بزرگ (از اولین مهرۀ گردن تا خط باسن)
-قد بالاتنۀ جلو (از مهرۀ پشت تا خط کمر)
-دور مچ
-دور آرنج (برای اندازه گیری این قسمت نیز باید آرنج را خم کنید)
-دور بازو (برجسته ترین قسمت بازو را اندازه بگیرید. فقط یادتان باشد که برای اندازه گیری این قسمت، باید دست ها رو به پشت باشند.)
-دور گردن (برای اندازه گیری این قسمت، متر روی شانه قرار می گیرد.)
-سر شانه
-قد لباس


اما برای ترسیم الگو به روش مولر، این اندازه ها کافی نیستند. پس از اندازه گیری این قسمت ها، می توانند اندازۀ دیگر قسمت ها را با استفاده از فرمول های روش مولر، محاسبه کنید. در ادامه، می توانید برخی از فرمول های مولر را مشاهده کنید.
-بلندی پشت: 4/1 اندازۀ تمام قد- 1 سانتی متر
-مرکز سینه: 4/1 اندازۀ دور سینه+ 2 سانتی متر
-عرض پشت یقه: 10/1 اندازۀ نصف دور سینه+ 2 سانتی متر
-فاصلۀ سینه: 10/1 اندازۀ دور سینه+ 0.5 سانتی متر
-دور حلقه آستین: 10/1 اندازۀ دور سینه+ 10.5 سانتی متر
-پشت سینه: 4/1 اندازۀ دور سینه+ 4 سانتی متر
-کف حلقۀ آستین: 8/1 اندازۀ دور سینه+ 1.5 سانتی متر
-خط باسن: اندازۀ دور حلقه+ بلندی پشت
-پشت یقه: 20/1 اندازۀ دور سینه+ 2 سانتی متر
-قد لباس: اندازۀ قد دامن+ قد بالاتنه
قد بالاتنۀ پشت: 4/1 اندازۀ قد- 1 سانتی متر

اگر می خواهید برخی از قسمت های لباس آزادتر باشد، می توانید هنگام محاسبۀ این فرمول ها، 0.5 تا 3 سانتی متر اضافه در نظر بگیرید. البته، برای انتخاب این اندازۀ اضافه، باید به جنس پارچه و مدل لباس نیز توجه داشته باشید.
نکته: هنگام اندازه گیری به روش مولر، نباید متر را خیلی کیپ بگیرید، همچنین نباید آن را خیلی گشاد بگیرید، بلکه باید کاملاً معمولی بگیرید؛ در ضمن، هنگام اندازه گیری به روش مولر، اصلاً نیازی نیست به فکر محاسبۀ زاپاس برای برش زدن باشید، بلکه این کار را باید هنگام پیاده سازی الگو روی پارچه انجام دهید. اگر اندازه گیری را به همین ترتیب انجام دهید، حاصل کارتان کاملاً متناسب خواهد بود.

 
ترسیم الگو به روش مولر

پس از اندازه گیری، نوبت به ترسیم الگوی مولر می رسد. در ادامه، نحوۀ ترسیم این الگو را، به صورت قدم به قدم، برایتان خواهیم گفت.


 
در قدم اول، باید دو خط عمود بر هم را در سمت راست کاغذ الگویتان ترسیم کنید و محل برخورد این دو خط را (1) بنامید.
دوم، به سراغ اندازه هایتان بروید. از نقطۀ (1) به اندازۀ کف حلقه آستین، پایین بیایید و نقطۀ (2) را نامگذاری کنید. طبق شکل بالا ، خطی را از این نقطه ترسیم کنید.
سوم، دوباره به نقطۀ (1) برگردید و سپس، به اندازۀ بلندی بالاتنۀ پشت پایین بیایید و نقطۀ (3) را پیدا کنید. طبق شکل بالا، خطی را از این نقطه ترسیم کنید. می توانید این خطوط را به همین ترتیب، نام گذاری کنید.


 چهارم، دو سانتی متر از سمت چپ نقطۀ چهار فاصله بگیرید و از نقطۀ 1، خطی به این نقطه وصل کنید، درست مثل تصور بالا.

 
پنجم، می توانید نقاط (6) و (7) را نیز درست مثل تصویر بالا، نام گذاری کنید. و اما نقطۀ (8). برای ترسیم این نقطه، باید به اندازۀ کارور پشت از نقطۀ (7) فاصله بگیرید. وقتی نقطۀ (8) را پیدا کردید، خطی عمود بر آن ترسیم کنید.


 
ششم، نوبت به یافتن نقطۀ بعدی می رسد. به اندازۀ 3/2 کف حلقه آستین از نقطۀ (8) فاصله بگیرید و نقطۀ (9) را ترسیم کنید. از این نقطه خطی صافه به سمت پایین ترسیم کنید.

 
هفتم، مجدداً به اندازۀ کف حلقه، آستین احتیاج داریم؛ به اندازۀ 3/1 کف حلقه آستین، از نقطۀ (9) فاصله بگیرید و نقطۀ (10) را ترسیم کنید. از این نقطه نیز خطی صاف به سمت پایین ترسیم کنید.
برای یافتن نقطۀ (11)، به اندازۀ کارور جلو از نقطۀ (10) دور شوید. خطی عمود ترسیم کنید که از نقطۀ یازده بگذرد، درست مثل شکل بالا.

 نقاط (12) و (13) را نیز نامگذاری کنید. یادتان باشد که اندازۀ خط 11-7  (خط رنگی) باید برابر با 2/1 اندازۀ دور سینه + 3.5 سانتی متر باشد.


 
هشتم، به سراغ مرحلۀ دیگری از کار می رویم. به اندازۀ پشت از نقطۀ (1) فاصله بگیرید و نقطۀ (14) را مشخص کنید. از این نقطۀ جدید، خطی عمود به طول 2 سانتی متر رسیم کنید و نقطۀ (15) را در انتهای این خط جدید مشخص کنید.
نهم، به سراغ ابزارهای تخصصی تان بروید. با استفاده از پیستوله، نقاط (1) و (15) را به یکدیگر وصل کنید و هلال یقۀ پشت را شکل دهید.

 
دهم، به اندازۀ 1 تا 1.5 سانتی متر از نقطۀ (16) به سمت پایین بیایید و نقطۀ (17) را مشخص کنید. مطابق با شکل بالا، خط 17-15 را ترسیم کنید.


 
یازدهم، خط 17-15 را به اندازۀ 3 تا 4 سانتی متر امتداد دهید و نقطۀ (18) را روی کاغذ الگو مشخص کنید. این خط جدید (18-15)، خط سرشانۀ پشت است.
دوازدهم، خط 17-8 را اندازه بگیرید، سپس به اندازۀ 4/1 آن از نقطۀ (8) فاصله بگیرید و به سمت بالا بیایید و نقطه ای را مشخص کنید (درست مثل نقطۀ زرد رنگی که در تصویر مشاهده می کنید. )

 
سیزدهم، مجدداً به سراغ ابزارهای تخصصی تان بروید و گونیا را بردارید. با استفاده از گونیا، نقطۀ زرد را امتداد دهید و خط عمودی به طول 1.5 تا 2 سانتی متر روی الگو ایجاد کنید، سپس از نقطۀ (8) به اندازۀ نصف اندازۀ خط 17-8 به سمت بالا بروید و با استفاده از گونیا، خط کوتاهی به طول 1.5 تا 2 سانتی متر ترسیم کنید. در این مرحله از کار نیز، همواره به تصویر بالا توجه داشته باشید. یادتان باشد که خط زرد باید چند میلی متر بلند تر باشد.
چهاردهم، به سراغ نقطۀ (10) بروید. به اندازۀ خط 17-8 از این نقطه فاصله بگیرید و به سمت بالا بروید و نقطۀ (19) را روی الگو مشخص کنید.


 

پانزدهم ، حال که نقطۀ (19) را پیدا کرده اید، هلالی دایره ای شکل ترسیم کنید. یادتان باشد که هر دو خطی که در شکل بالا مشاهده می کنید طولی یکسان دارند.


حالا، به سراغ نقطۀ (12) بروید و به اندازۀ بالاتنۀ جلو به سمت بالا بروید و نقطۀ (20) را مشخص کنید. با استفاده از گونیا، از نقطۀ جدید، خطی به سمت راست ترسیم کنید. به اندازۀ پشت یقه به اضافۀ نیم سانتی متر از نقطۀ (20) فاصله بگیرید و سه سمت راست بروید و نقطۀ (21) را مشخص کنید.
دوباره به سراغ نقطۀ (20) بروید. از این نقطه به اندازۀ پشت یقه به اضافۀ یک و نیم تا دو سانتی متر فاصله بگیرید و به سمت پایین بیایید. اکنون، می توانید نقطۀ (22) را مشخص کنید.


 شانزدهم، با استفاده از نقاله، نیم¬ ساز زاویۀ (20) را محاسبه کنید و با استفاده از خط کش، خطی به نقطۀ (10) ترسیم کنید. اکنون، به اندازۀ پشت یقه به اضافۀ 0.7 تا یک سانتی متر از زاویۀ (20) فاصله بگیرید و نقطه ای را روی خط نیم ساز (خط کرمی رنگ) مشخص کنید.

 
 هفدهم، با استفاده از ابزار پیستوله، نقاط (21) و (22) و خط سبز رنگ را به یکدیگر وصل کنید. هلال حاصل، همان یقۀ جلو است.

 
هجدهم، به سراغ اندازه هایتان بروید. از نقطۀ (21) به اندازۀ خط سرشانۀ پشت، منهای نیم سانتی متر فاصله بگیرید و به سمت هلال دایره ای شکلی که پیش تر ترسیم کردید بروید. در اینجا، می توانید نقطۀ (23) را مشخص کنید و در نهایت، خط 23-21 را ترسیم سازید.
سپس، به سراغ نقطۀ (10) بروید و به اندازۀ 4/1 اندازۀ کف حلقه آستین به سمت بالا بروید و نقطۀ جدیدی را مشخص کنید (درست مثل خط بنفشی که در تصویر بالا مشاهده می کنید).

 
در این مرحله، باید باز هم از پیستوله کمک بگیرید؛ ترسیم خط را از نقطۀ (18) شروع کنید و طبق تصویر بالا، به سمت خط های زرد، صورتی، نقطۀ (9)، خط بنقش و نقطۀ (23) بروید. در حال حاضر، شما حلقه آستین پشت و جلو را روی الگویتان مشخص کرده اید. در واقع، از نقطۀ 18 تا نقطۀ 9 حلقۀ آستین پشت شما است و از نقطۀ 9 تا 23 حلقۀ آستین جلوی شما است.

 
نوزدهم، از خط سرشانۀ جلو یک سانتی متر کم کنید و به خط سرشانۀ پشت یک سانتی متر بیفزایید (درست مثل شکل بالا) و خطوط طوسی را موازی با خطوط قبلی ترسیم کنید.
اکنون به سراغ خط 4-1 بروید. هفت سانتی متر به سمت چپ بیایید و خطی موازی با خط 4-1 ترسیم کنید (درست مثل خط صورتی که در تصویر مشاهده می کنید).
سپس، به سراغ قسمت پایین الگو، یعنی خط 13-5، بروید و آن را اندازه بگیرید. یادتان باشد که اندازۀ این خط باید برابر با نصف اندازۀ دور باسن به اضافۀ 3 سانتی متر باشد.
 

 
بیستم، خط کش مولر را بردارید و از خط پهلو، به اندازۀ یک تا سه سانتی متر به سمت راست بیابید و علامت بزنید. این قسمت را باید با خط کش مولر ترسیم کنید، درست مثل شکل بالا. در واقع، از خط کتف تا خط کمر باید به صورت فرو رفته باشد و از خط کمر تا خط باسن به صورت برآمده.

 
پس از آن، 0.5 تا یک سانتی به انتهای خط وسط قسمت جلوی لباس بیفزایید. اکنون، با استفاده از خط کش مولر، این علامت جدید را به پایین الگوی جلو و پشت اضافه کنید (درست مثل تصویر بالا).
 
 

 
اکنون، نوبت به حلقه آستین می رسد. به سراغ الگوی اولیه تان بروید و خطوط آبی و قرمز را، درست مثل شکل بالا، در آن ترسیم کنید. طول هر کدام از خطوط را اندازه بگیرید و سپس، جمع کنید. حاصل جمع این دو برابر است با مجموع بلندی سرشانه تا کف حلقه آستین جلو و پشت.
پس از این مراحل، نوبت به ترسیم الگوی آستین می رسد.


 
ابتدا، خطی عمود ترسیم کنید. نقطۀ (1) را در ابتدای خط مشخص کنید. سپس، به اندازۀ 3/1 مجموع کف حلقه آستین جلو و پشت منهای 1 تا یک و نیم سانتی متر از نقطۀ (1) به سمت پایین بیایید و نقطۀ (2) را مشخص کنید. در این مرحله، خط قرمز را مطابق شکل ترسیم کنید.

 
از نقطۀ (1) به اندازۀ قد آستین به سمت پایین بیایید و نقطۀ (3) را مشخص کنید. از این نقطه نیز خطی مانند شکل ترسیم کنید. سپس، به سراغ نقطۀ (1) بروید و خطوط مورب را ترسیم کنید. اندازۀ این خطوط آبی باید برابر با نصف مجموع گشادی دور حلقه آستین جلو و پشت باشند. سپس، نقاط (5) و (6) را روی الگوی آستین مشخص کنید.

 
سپس، از نقاط 5 و 6 خطوطی عمود به سمت خط پایین (مپ) ترسیم کنید. اکنون می توانید نقاط 7 و 8 را مانند تصویر بالا مشخص کنید. از هر دو نقطه، به اندازۀ 3 تا 5 سانتی متر به سمت داخل آستین بیایید و نقطه های (9) و (10) را روی الگوی آستین مشخص کنید. اکنون، نوبت به ترسیم خطوط 9-5 و 10-6 می رسد (یعنی خط های قهوه ای که در شکل مشاهده می کنید. )

اکنون، به سراغ قسمت بالای الگو بروید و دو خط آبی را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید. طول خط صورتی دو سانتی متر است و طول خط بنفش یک و نیم سانتی متر است. این خطوط رنگی را برای ترسیم تاج پشت و جلو آستین لازم داریم.

 
در ضمن، لازم به ذکر است که خطوط سبز رنگ محل قرار گرفتن پیستوله هستند. اکنون می توانید تاج پشت و جلو را با استفاده از پیستوله ترسیم  کنید، درست مثل خط زردی که در تصویر بالا مشاهده می کنید.

 
در انتها باید طبق الگوی کف حلقه آستین، موازنه را براساس خطوط صورتی و بنفش انجام دهید. یادتان باشد که در الگوی آستین به روش مولر، باید طول خط های صورتی و بنفش با یکدیگر برابر باشند. اکنون، کار ترسیم الگوی آستین به پایان رسیده است و می توانید آن را از روی خطوط قهوه و زرد برش بزنید.


سخن آخر

همان طور که مشاهده کردید، اندازه گیری و ترسیم الگوی مولر به روشی کاملاً دقیق و حساب شده صورت می گیرد و تناسب و زیبایی لباس های حاصل از آن نیز ریشه در همین دقت دارد. امروز، این روش در اکثر آموزشگاه ها تدریس می شود. با یادگیری متد مولر در موسسه های معتبر و نزد اساتید مجرب، می توانید این ریزه کاری ها و نکات مربوط به آن ها را به طور کامل بیاموزید و خیلی زود، آن ها را به کار بگیرید و زیباترین لباس های زنانه، مردانه و بچگانه را خلق کنید.

 این پست را به اشتراک بگذارید
header icon خوشحال میشویم پاسخگوی سوالات شما باشیم
امتیاز شما به این مقاله :