تصویرگران پویا اندیش
28111110 | 22580505 | 22587587

الگوی شلوار زنانه

  22 شهریور 1399 13:04
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5

 
پیدا کردنِ شلواری که کاملا متناسب با اندام ما باشد، گاهی کارِ دشواری است. اندام زنان بسیار متفاوت از یکدیگر است؛ به همین دلیل، بیشتر شلوارهای حاضری موجود در بازار، جین و کشی هستند و به ندرت می ‌توان شلوارهای کلاسیک کاملا مناسب را پیدا کرد؛ چرا که نمی ‌توان شلوارِ کلاسیکی دوخت که برای هر اندامی متناسب باشد و به همه بیاید. اگر شما هم همواره در بازار به دنبال یافتنِ شلوار مناسب بوده ‌اید؛ اما همیشه ناامید شده‌ اید، می ‌توانید شلواری کاملا متناسب با اندامتان بدوزید! فقط کافی است الگوی شلوار زنانه و نحوۀ کار با آن را بدانید تا بتوانید متناسب ‌ترین شلوارها را برای خودتان بدوزید، گرچه باید به سراغ اعداد و ارقام و حساب کردنِ آن‌ ها  هم بروید. در این مطلب، به الگوی شلوار زنانه خواهیم پرداخت. با تصویرگران پویااندیش همراه باشید!


چگونه الگوی شلوار زنانه طراحی کنیم؟

ترسیمِ الگوی شلوار زنانه و دوختِ آن، ریزه‌ کاری‌ های زیادی دارد که اگر آن‌ ها را بدانیم و رعایت کنیم، می ‌توانیم شلوار بسیار زیبا و متناسبی بدوزیم. در ادامه، الگوی دقیق و راحتی را برای دوختِ شلوار خواهیم گفت.


وسایل مورد نیاز برای ترسیم الگوی شلوار زنانه

پیش از شروعِ کارِ ترسیم الگوی شلوار، حتماً این وسایل را در کنار خود داشته باشید:
یک کاغذ الگوی بزرگ (100 سانتی متر در 120 سانتی متر)
یک خط‌کش بلند (80 سانتی متر)
زاویه سنج
خط‌کش نیم ‌دایره
ماشین حساب
مداد و پاک کن
صبوری و آرامش


اندازه‌ گیری برای ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

حالا باید به سراغ اندازه ‌گیری بروید. قسمت‌ های زیر را اندازه بگیرید:
-    دور کمر (جایی که همیشه کمر شلوارتان قرار می ‌گیرد)
-    قسمتِ پشتِ کمر
-    دور باسن
-    دور زانو
-    قد شلوار
-    قد از کمر تا زانو
-    بلندی باسن (فاق)
-    قد داخل پا
-    اندازۀ گشادی دم پا (دلخواه)
هنگامِ اندازه گیری بهتر است کسی همراهتان باشد و به شما کمک کند تا بتوانید اندازه ‌گیری دقیق ‌تری انجام دهید و الگوی دقیق ‌تری را ترسیم کنید.


ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

حالا که مرحلۀ اندازه ‌گیری به اتمام رسید، به سراغ مرحلۀ ترسیم الگو می ‌رویم. پیش از هر چیزی، یادتان باشد که الگوی پشت و جلوی شلوار در کنار یکدیگر ترسیم می ‌شوند.
در قدم اول، خط کمر را به اندازۀ ده سانتی ‌متر از عرضِ کاغذِ الگویتان ترسیم، سپس همۀ خطوط افقی  را در موازای خط کمر ترسیم کنید؛ از این سرِ کاغذ تا آن سرِ کاغذ. (درست مثلِ شکل پایین)
خط باسن را با توجه به اندازۀ بلندی باسن ترسیم کنید.
خط پشت کمر را با توجه به اندازۀ پشت کمر ترسیم کنید.
خط زانو را با توجه به اندازۀ قد از کمر تا زانو رسم کنید.
خط کف را نیز بر اساس قدِ شلوار ترسیم کنید.
حالا نقطۀ A را روی الگو مشخص کنید؛ 20 سانتی متر از لبۀ سمتِ چپ به سمت داخل بروید. AB (= یک چهارمِ سایزِ باسن) را محاسبه کنید و دو خط عمودی ترسیم کنید. (درست مثل شکل پایین)


 مرحله دوم  ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

حالا به سراغ مرحلۀ بعدی می ‌رویم. روی خط پشت کمر، DC  را ترسیم کنید (درست مثل شکل دوم). اندازۀ DC برابر است با یک بیستم سایز باسن – یک (1/20 سایز باسن- 1).

 مرحله سوم ترسیمِ الگوی شلوار زنانه
و اما مرحلۀ سوم! روی خط نیم‌ سازِ DCE (خطی که زاویه را به دو قسمتِ مساوی تقسیم می ‌کند)، خط CF را مشخص (CF= 2.2 سانتی متر)، سپس یک منحنی برای DFE ترسیم کنید.
 حالا خط MD را محاسبه و M را روی کمر شلوارتان مشخص کنید (MD= (AB+CD)/2). از نقطۀ M ، خطی عمودی ترسیم کنید؛ در واقع این خط، خط اتوی شلوارتان است. اندازۀ خطوط  AM و MB را روی الگو مشخص کنید؛ برای ترسیم پشت شلوار به این خطوط نیاز خواهید داشت.
حالا خط GH را اندازه ‌گیری و ترسیم کنید (GH= دور زانو/ 2-1 سانتی متر).  خط اتوی شلوار  (M) از میان این خط می ‌گذرد (به شکل پایین نگاه کنید).
پس از آن، به سراع محاسبۀ خط IJ در قسمتِ دم پا خواهیم رفت (IJ= اندازۀ دمپا (دلخواه) / 2-1 سانتی متر). خطِ اتو شلوار (M) از این قسمت نیز می ‌گذرد.
 

 مرحله چهارم ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

حالا به سراغ قسمت پشت شلوار می ‌رویم. الگوی پشت شلوار را در سمتِ راستِ قسمت جلوی شلوار ترسیم می ‌کنیم.
در قدمِ اول، خطِ BK را به طول 15 سانتی متر ترسیم کنید؛ AB=KL. از نقطۀ K تا نقطۀ L، دو خطِ عمودی در قسمتِ خط کمر رسم کنید.
روی قسمت خط کمر، نقطۀ M’ را مشخص کنید؛ با توجه به آنچه در شکل 4 مشاهده می ‌کنید،  MB KM’= و M’L= AM را ترسیم، و نقطۀ M’ خط اتوی پشت شلوارتان را ترسیم کنید. حالا خط NO را رسم کنید (NO= 1/20 سایز باسن+2 سانتی متر). در این مرحله، دقیقاً مانند شکل 4 پیش بروید.
 

 مرحله پنجم ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

روی خط عمودی که از نقطۀ O می ‌گذرد، 2 سانتی متر از خط کمر پشت، پایین بیایید و نقطۀ P را مشخص کنید.
روی خط باسن، 3.5 سانتی متر از نقطۀ K فاصله بگیرید و به سمت چپ بروید و نقطۀ Q را ترسیم کنید. همچنین 3.5 سانتی متر به سمت چپ خط عمودی L بروید و نقطۀ R را مشخص کنید.
روی خط کمر خط cm SK=15 را مشخص کنید.
2.5 سانتی متر بالاتر و در موازات خط کمر، خط کوتاهی ترسیم کنید.
خط ST را محاسبه کنید (ST= ¼  سایز کمر+2.5 سانتی متر). خطی از نقطۀ S تا خط اضافه‌ و کوتاهِ بالای کمر ترسیم کنید. با رسمِ یک منحنی، نقاطِ TRNP را به یکدیگر وصل کنید (به شکل 5 نگاه کنید).
 

 مرحله ششم ترسیمِ الگوی شلوار زنانه

خط UV را محاسبه (UV= دور زانو/ 2+1 سانتی متر)، سپس اندازۀ به دست آمده را بین دو طرفِ خطِ اتو شلوار مشخص کنید.
در قدم بعدی، WZ را مشخص کنید (WZ= اندازۀ دم پا (دلخواه)/ 2+1 سانتی متر). عددِ حاصل را بین دو سمتِ خط اتو تقسیم کنید.
نقاط روی خطوط عمودی و افقی را با خطوط مستقیم یا منحنی به یکدیگر متصل کنید (به شکل 6 توجه داشته باشید).


 
حالا می ‌توانید ساسون‌ ها و درزها را روی الگو مشخص کنید. اگر اندازۀ دور کمرتان خیلی کمتر از اندازۀ دور باسن‌تان است، می ‌توانید ساسون‌ های متعددی در قسمت جلو و پشت کمر شلوارتان ایجاد کنید؛ هر ساسون، دو سانتی متر است. اگر هم تفاوت میان دور کمر و دور باسن‌تان زیاد نیست (یعنی کمتر 15 سانتی متر)، می ‌توانید قسمت جلوی کمر را ساسون نزنید.
ترسیمِ الگو به پایان رسید. شما سخت ‌ترین قسمت کار را پشت سر گذاشته ‌اید؛ در نهایت، می ‌توانید به سراغ بُرشِ الگو بروید و آن را روی پارچه ‌تان پیاده کنید. برخی ایرادهای شلوار را بعد از بُرش زدن و هنگام پرو کردن متوجه خواهید شد.

 این پست را به اشتراک بگذارید
header icon خوشحال میشویم پاسخگوی سوالات شما باشیم
امتیاز شما به این مقاله :